Het Mannenkoor De Berkelzangers is een vereniging. De datum van oprichting datum is 6 november 1996. De akte van oprichting is verleden bij Notaris Mr S.P.Vermeer te Borculo.

De statutaire doelstelling van de vereniging luidt als volgt: "Het bevorderen, beoefenen en het uitvoeren van de koorzang door mannen en voorts al hetgeen daarmee verband houdt, een en ander in de ruimst zin des woords. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het houden van repetities, het geven van concerten en voorts alle andere middelen welke tot het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn".

De vereniging De Berkelzangers staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder KVK-nummer 40105047. Het vestigingsadres is: Pagendijk 41, 7271 DG te Borculo.

De vereniging De Berkelzangers is lid van de "Bond voor Smart & Levensliederen". Deze bond is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Korenorganisaties. De BondVSL verzorgt voor ons de wettelijke afdracht voor Buma en de bijdrage VNK.

De vereniging De Berkelzangers hebben bij de RABO hun bankrekening onder nummer NL97 RABO 0180 7732 32:

De vereniging De Berkelzangers is te bereiken onder: www.deberkelzangers.nl en info@deberkelzangers.nl