De Berkelzangers is een vereniging. 5 leden maken deel uit van het bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt gevomd door voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van voorzitter is momenteel nog vacant.

Het Bestuur laat zich in haar werkzaamheden bijstaan door een tweetal vaste commissies. Commissies hebben als doel bepaalde onderwerpen / vraagstukken nader uit te werken en het bestuur hierover te adviseren. Er is een Commissie Ledenwerving en een Commissie Muziek. In deze commissies zitten 3 leden waarvan 1 bestuurslid. In de Commissie Muziek zit ook de dirigent als 4e lid.

Verder is er een vaste groep leden (roadies) die alle praktische werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn om een liveoptreden mogelijk te maken, zoals het opstellen van de instrumenten, versterkers en luidsprekers e.d., en die na afloop van een concert ook alles weer afbouwen. Ditzelfde ook voor repetities.

Overige leden van de vereniging zijn altijd stand-by voor hand-en-spandiensten. De huidige bestuurs- en commissieleden en roadies ziet u hiernaast.

Bestuursleden

Otze Hoogeveen

Algemeen adjunct

Jos Eisink

Secretaris

Jan Krooshof

Penningmeester

Harry Geerts

Lid (bestuur)

Wim ter Maat

Lid (bestuur)

Leden Comissie Ledenwerving

Gerrit Reerink

Voorzitter

Harry Geerts

Lid (bestuur)

Jans Bakerink

Lid

Leden Commissie Muziek

Wim Verdaasdonk

Voorzitter

Harry Geerts

Lid (bestuur)

Henk Braakhekke

Lid

Lodewijk van Houwelingen

Lid/dirigent

Roadies

Wim ter Maat

Lid (bestuur)

Jan Krijgsman

Lid

Willy Theelen

Lid

Wim Vaags

Lid

Henk Bouwmeester

Lid

Wim Verdaasdonk

Lid